Aller au contenu principal

JOURNAEL | OFTE | GEDENCKWAERDIGE BESCHRY | vinghe van de Oost-Indische Reyse van | Willem Ysbrzandtsz Bontekoe van Hoorn. | Begrypende veel wonderlijcke en gevaerlijcke | saken hem daer in weder-varen. | Begonnen den 18 December 1618 en vol-eynt den 16 November 1625.TOT ROTTERDAM, | Vooz Ian Philipsz van Steenwegen, Boeck-verkooper woonende nen de | Draey-urugge / ANNO 1647.8°. 76 p., 8 bl. pl