Aller au contenu principal

101 notices sont référencées dans cette série.

Voir toutes les notices concernées

HET MENSELYK BEDRYF
[gravure allégorique]
Légende dans cartouche en bas de la gravure :
Vertoond in 100 Verbeeldingen : van Ambachten, | Konsten, Hanteeringen en Bedryven ; met Versen.
Sous la gravure :
t’AMSTERDAM Gedaan door Johannes en Caspaares Luiken. 1694.