Aller au contenu principal

30 notices sont référencées dans cette série.

Voir toutes les notices concernées

Cette traduction de l’AstrĂ©e d’HonorĂ© d’UrfĂ© ne comporte que la premiĂšre partie. Les six premiers livres furent publiĂ©s en 1645 et comptent 51 gravures. Edition des 12 livres Ă  partir de 1646. Les livres 7-12 paraissent en 1648.
Dend Hyrdinde Astrea, vid H. Honor. aff Urfe fÞrst FrantzÞesk beskreffven. Huorudi Historiske-vijs, och under Hyrder och andre Personer mange aerlige LÊrdomme, skiÞnne Sprog, och KiÊrligheds ulijge Virckelser, med allerstÞrste Tuctighed bliffve forestillede. Nu nyligen fordansket, och med Kobber-Stycker beprydet, aff Sindet. Tager. Tijt, Til. Lyst. Sin Tijd pseud.för SÞren Terkelsen. Med Kong. Maytts. Frijhed paa tiuffve Aar. Dend fÞrste -siette Bog. Prentet i Lyckstad, hos Andreas Koch, Aar 1645.
Format oblong in-4°. Publiée à Lyckstadt par Andreas Koch en 1645.
Autre exemplaire Ă  la bibliothĂšque centrale de Dresde (SLUB), fond des livres rares, cote 4.A.3151.
BibliothÚque royale de Copenhague, cote 54,-355 4° et Hielmst. 1079 4°.