Aller au contenu principal

30 notices sont référencées dans cette série.

Voir toutes les notices concernées

Cette traduction de l’Astrée d’Honoré d’Urfé ne comporte que la première partie. Les six premiers livres furent publiés en 1645 et comptent 51 gravures. Edition des 12 livres à partir de 1646. Les livres 7-12 paraissent en 1648. Dend Hyrdinde Astrea, vid H. Honor. aff Urfe først Frantzøesk beskreffven. Huorudi Historiske-vijs, och under Hyrder och andre Personer mange aerlige Lærdomme, skiønne Sprog, och Kiærligheds ulijge Virckelser, med allerstørste Tuctighed bliffve forestillede. Nu nyligen fordansket, och med Kobber-Stycker beprydet, aff Sindet. Tager. Tijt, Til. Lyst. Sin Tijd pseud.för Søren Terkelsen. Med Kong. Maytts. Frijhed paa tiuffve Aar. Dend første -siette Bog. Prentet i Lyckstad, hos Andreas Koch, Aar 1645. Format oblong in-4°. Publiée à Lyckstadt par Andreas Koch en 1645. Autre exemplaire à la bibliothèque centrale de Dresde (SLUB), fond des livres rares, cote 4.A.3151. Bibliothèque royale de Copenhague, cote 54,-355 4° et Hielmst. 1079 4°.